De Academie werkt nauw samen met de opleidingscommissies van de beroepsverenigingen en de andere opleidingscentra in het veld van de antroposofische gezondheidszorg. Met hen samen wordt de nascholing ontwikkeld. Dit betreft interdisciplinaire scholingsdagen en cursussen, maar ook scholingsdagen voor 1 beroepsgroep. Samen met de sectie gezondheidszorg van de Antroposofische Vereniging worden werkplaatsen voor innerlijke scholing aangeboden.

Voor alle vragen over Incompanyscholingen neem contact op met de Academie.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...