Skip to main content

Klachten

Als je klachten hebt over onze dienstverlening betreuren wij dat zeer.

Hieronder lees je wat onze procedure dan is.

Klachtenprocedure

  1. Alle betrokkenen bij de Academie doen hun best hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan toch voorkomen dat een cursist / afnemer een klacht heeft over de organisatie, administratie of inhoud van een scholing of de bejegening. De voorkeur gaat uit naar het behandelen van de klacht op het niveau waarop deze betrekking heeft. Daarom wordt degene met de klacht gevraagd zich te wenden tot de coördinator van de Academie.
  2. De coördinator van de Academie registreert de klacht en stelt de klager in kennis van de antwoordtermijn van 4 weken. Wanneer de klacht een langere onderzoekstermijn vraagt, wordt de klager hiervan in kennis gesteld en wordt tevens een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.
  3. De coördinator stelt een onderzoek in naar de klacht en hoort de betrokkenen. Het antwoord op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.
  4. Wanneer de klacht daarmee voor de klager niet is opgelost, kan bezwaar worden aangetekend bij de Bezwaarcommissie van de Academie . Leden van deze Bezwaarcommissie zijn niet rechtstreeks bij de Academie betrokken; de Bezwaarcommissie is onafhankelijk.
  5. Ondanks de voorkeur zoals vermeld onder 1. kan een klager zich ook rechtstreeks wenden tot bovengenoemde Bezwaarcommissie.
  6. De Bezwaarcommissie registreert de klacht en stelt de klager in kennis van de antwoordtermijn van 4 weken. Wanneer de klacht een langere onderzoekstermijn vraagt, wordt de klager hiervan in kennis gesteld en tevens een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.
  7. De bezwaarcommissie stelt een onderzoek in naar de klacht en hoort de betrokkenen. Het antwoord op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld met vermelding van de beweegredenen die tot het besluit geleid hebben.
  8. Het oordeel van de Bezwaarcommissie is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld.
  9. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door de coördinator, klager en de Bezwaarcommissie.
  10. Geregistreerde klachten en de wijze van afhandeling worden door de coördinator van de Academie en door de Bezwaarcommissie 2 jaar bewaard.

Bereikbaarheid coördinator of bezwaarcommissie

De coordinator bereikt u het makkelijkst per e-mail: wieneke@academieag.nl.

De bezwaarcommissie bereikt u via Dick Keijzer. Hij is bereikbaar via de volgende mailkoppeling: --> klok hier voor een bericht aan bezwaar commissie AAG en e-mail zo de bezwaarcommissie van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg