Deze opleiding is bedoeld voor regulier opgeleide psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

 

De opleiding bestaat uit drie jaar:

  • Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
  • Het tweede en derde jaar  zijn een vervolg  op de basismodule met 11 donderdagen  en  5 interdisciplinaire  scholingsdagen op vrijdagen.

 Inhoud van het tweede en derde jaar:

  • Verdieping van de antroposofische mensvisie: o.a. desintegratie van de wezensdelen, inzicht in de relatie tussen denken, voelen en willen, herinneren en vergeten in relatie met traumatische gebeurtenissen en de levensloop.
  • Daarbij wordt aandacht besteed aan: o.a. hechtingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen en psychiatrische problematiek
  • De innerlijke scholing ten behoeve van de ontwikkeling van het beroep aan de hand van leerdoelen, oefeningen en huiswerkvragen
Data van het beroeps-specifieke deel van de opleiding
  • De 10 donderdagen zijn op 31 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april,  27 juni, 26 september, 31 oktober, 19 december 2019.  In 2020: 30 januari, 27 februari en 28 mei
  • De data en thema’s van de 7 interdisciplinaire scholingsdagen, waarvan de deelnemer er 5 kiest  vind je in onderstaande brochure
Praktisch

Kosten  voor de vervolgopleiding  ( 2e en 3e jaar  totaal 16 dagen) €  2.900 —  inclusief koffie, thee en lunch. 

Informatie:  Marjanke de Jong–Kuipers. Telefoon:  015-3809457  of 06-15179825  

 

Brochure Opleiding NVAP 2019-2020  

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...