Scholingspartners Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie werkt samen met diverse partners om opleidingen en scholingen aan te kunnen bieden:

1. Beroepsopleidingen

Scillz biedt op MBO niveau landelijk erkende beroepsopleidingen aan. Begeleiders in de zorg (GGZ, VG, thuiszorg en ouderenzorg) die zoeken naar een inspirerende opleiding die hun persoonlijke ontwikkeling daarbij betrekt, kunnen bij Scillz terecht voor de volgende opleidingen: Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 (persoonlijk begeleider) en de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3.  Manfred Flessner: 06 3169 6979

Hogeschool Leiden: Opleiding vaktherapie
Een 4-jarige HBO voltijd opleidingen met de studierichtingen: beeldende therapie, muziektherapie en spraak- en dramatherapie.  Informatie  Martine Haak 071-518 85 28

Hogeschool Leiden: Minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’ 
Een verdiepende minor van 3 of 6 maanden  voor 15 EC of 30 EC    www.kiesopmaat.nl  of Raaf.de.t@hsleiden.nl

 2. Post HBO en post-academische opleidingen

In de Academie werken antroposofisch geïnspireerde applicatieopleidingen op HBO en Academisch niveau samen.

De Interdisciplinaire basismodule ( 20 dagen) is het fundament van elke discipline. Je kan deze op zich volgen als een intensieve kennismaking met de antroposofische visie op gezondheid en ziekte. Je kunt daarna  kiezen voor een voortgezet traject in  je eigen vakgebied. De interdisciplinaire  basismodule vormt het eerste jaar van alle vervolgopleidingen voor:

Naast de basismodule verzorgt de Academie AG ook ‘losse’ scholingsdagen en trainingen. In overleg met instellingen worden In-company op maat aangeboden.

Opleiding antroposofische geneeskunde voor artsen en tandartsen 

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen verzorgt in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg de opleiding. Ook is er een Studiegids te downloaden Informatie: George Maissan 06 – 53830140

Postacademische opleiding antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie 

Na de basismodule van de Academie AG verzorgt de NVAP samen met de Academie AG  het beroeps-specifieke deel van deze opleiding. Informatie Marjanke de Jong 015 3809457

Plegan Opleidingen 

De voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie start met de basismodule van de Academie, gelijktijdig of daarna volgt het beroeps-specifieke traject. Informatie  www.plegan.nl

Stibaf antroposofische fysiotherapieopleiding 

Een tweejarig opleidingstraject met de interdisciplinaire basismodule van de Academie AG en een beroeps-specifiek deel.

Opleiding antroposofische diëtetiek   

Deze applicatieopleiding bestaat uit verschillende onderdelen: de interdisciplinaire basismodule van de Academie AG en daarna de cursus Barstensvol leven van de Kraaybeekerhof Academie.

Masteropleiding euritmietherapie   

De 2-jarige master opleiding is een samenwerkingsverband van de Alanus Hochschule met de Nederlandse vereniging  van euritmietherapie ( NVET), het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Informatie Renata de Zwaan 070-3645607

Academie Kraaybeekerhof   

o.a. Opleiding tot natuurvoedingskundige

3. Nascholing

De Academie biedt maandelijks scholingsdagen aan die open staan voor iedere geïnteresseerde.  Daarnaast verzorgt zij In-company trainingen voor instellingen zowel in de 1e als in de 2e lijn.

Scillz   

Een landelijk aanbod aan trainingen rond zorgthema’s en ontwikkelt in co creatie met de klant (zorg en onderwijs) in-company trainingen op maat. Hieronder vallen team coaching, intervisie, werken aan vitaliteit en beroepsmatig inhoudelijke trainingen, zoals helende omgeving, omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag of autisme. Meer informatie Manfred Flessner: 06 3169 6979

Plegan Opleidingen  

Opleidingen, cursussen en in-company trainingen geaccrediteerd door de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) voor verpleegkundigen, verzorgenden, verzorgende (IG) Informatie scholing plegan opleidingen en secretariaat: E-mail aan Plegan versturen

Academie voor Verbindingskunst

Ondersteunt medewerkers van waardegedreven organisaties bij het verwerkelijken van hun visie. Zij biedt hiertoe diverse leer- en ontwikkeltrajecten aan voor professionals, ondersteuners, leidinggevenden, managers en bestuurders.  Danja van der Meer 06 51522238

Academie voor ervarend leren  

De Vries & partners houden zich bezig met strategieontwikkeling, visieontwikkeling, interim-management, coaching en training. Alle vormen van coaching en scholing zijn gebaseerd op de ervaring als uitgangspunt

Stichting Emerald Foundation 

Verzorgt een internationale cursus schildertherapie volgens de methode van Liane Collot d’Herbois.

Instituut voor biografiek

Verzorgt cursussen tot biografisch coach en workshops op het gebied van biografie en levensloopkunde

Samenwerkingsverband  

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg, Academie voor Verbindingskunst en Scillz hebben hun krachten gebundeld in het samenwerkingsverband voor een menswaardige zorg. Zij willen antroposofische zorgorganisaties ondersteunen bij het vormgeven van een duurzaam, samenhangend en visie georiënteerd scholingsbeleid.  Een verkennend gesprek: Manfred Flessner 06 3169 6979

Overzicht Opleidingen en nascholing voor alle beroepsgroepen (pdf) >

 

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...