Skip to main content

Interdisciplinaire basismodule

De basismodule start ieder jaar in september.

Je kunt de basismodule volgen als een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde.
Maar de basismodule is ook een eerste stap naar een verdere professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener.
Het certificaat Basismodule AAG is een voorwaarde voor deelname aan de opleiding 'Antroposofische Geneeskunde voor artsen' van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), maar ook voor verdere scholing bij de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie (NVAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (Stibaf), de Nederlandse Vereniging van diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie( NVDA) en Plegan opleidingen voor verpleegkundigen en de Beroepsgemeenschap van Psychosociale hulpverleners werkend vanuit de antroposofie (BPHA).

Een fundament voor elke discipline

Deze basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg.

Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen.

Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.

Wat kun je verwachten?

De basismodule biedt je een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Je waarneming wordt verder geschoold en je mogelijkheden tot hulpverlening uitgebreid. Het interdisciplinaire karakter van de module verdiept je menskundig inzicht en versterkt de competenties tot samenwerking.

Een ander aspect is het ontwikkelen van geschoolde zelfreflectie.

Vragen als – hoe sta ik in mijn beroep; wat wil ik met mijn talenten; wat verwacht ik voor en van mijzelf? – komen interactief aan de orde. Er wordt ruimte gemaakt voor het vinden van eigen motieven en intenties.

Na de basismodule is je visie op gezondheid en ziekte  verbreed. Bij het bevorderen van gezondheid heb je nu handvatten om rekening te houden met ontwikkelingsaspecten van jezelf en je cliënten. Dat geeft je werk meer zingeving en diepgang.

Welke didactische vormen worden gehanteerd?

Didactische vormen die ingezet worden zijn: waarnemingsoefeningen, interactieve colleges menskunde, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, casuïstiekbesprekingen, zelfstudie, werkgroepen en intervisie. Deze verschillende werkvormen maken de cursus interessant en levendig. Je eigen ervaringen vormen de basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. De colleges worden gegeven door bevlogen docenten met een ruime ervaring in de gezondheidszorg

Modulecoördinatie

Hannie Bakker (fysiotherapeut, biografisch coach) en Guus van der Bie (arts)

Accreditatie

 • De basismodule is geaccrediteerd bij de ADAP (tot 2 sept 23, nieuwe aannvraag is gedaan) (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor  147,5 punten. Deze accreditatie is voor ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, MBB’ers.
 • Accreditatie is verleend door de FGzPt ( Federatie van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten) voor 26 punten.
 • Voor de verpleegkundig specialisten is de basismodule geaccrediteerd met 130 punten
 • De V&VN ( Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Verpleegkundig Specialisten Register) heeft accreditatie met 130 punten toegekend
 • De accreditatie voor het NIP kinderen en jeugd en NVO is toegekend met 30 punten 
 • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) heeft geaccrediteerd voor 26 punten
 • Door het Register Vaktherapie voor 75 punten onder de categorie: Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten voor de aantekening AG.(tot 2 sept 23, nieuwe aannvraag is gedaan)
 • Het KNOV (Kwaliteitsregister Verloskundigen) heeft aan de opleiding uren toegekend onder categorie D, overige deskundigheidsbevordering (niet-geaccrediteerde activiteiten). Verloskundigen kunnen de opleiding zelf invoeren in hun dossier van het Kwaliteitsregister Verloskundigen.
 • De accreditatiecommissies van POH GGZ en van de KNMG cluster1 hebben de aanvraag afgewezen.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via het overzicht van scholingen

Programma, studiegids en dagindeling

Jaarprogramma

De studiegids kun je hier downloaden => klik hier

Lestijden 

Lestijden: van 9.00 tot 17.30 uur

Dagprogramma downloaden => klik hier

Data basismodule 

Bij meer dan 25 aanmeldingen wordt er een tweede groep gestart. De data daarvan worden dan gepubliceerd.

Data basismodule 2024-2025

  • donderdag 5 september 2024 vrijdag 6 september 2024
  • donderdag 3 oktober 2024 vrijdag 4 oktober 2024
  • donderdag 7 november 2024 vrijdag 8 november 2024
  • donderdag 12 december 2024 vrijdag 13 december 2024

  ==

  • donderdag 9 januari 2025 vrijdag 10 januari 2025
  • donderdag 6 februari 2025 vrijdag 7 februari 2025
  • donderdag 6 maart 2025 vrijdag 7 maart 2025
  • donderdag 3 april 2025 vrijdag 4 april 2025
  • donderdag 8 mei 2025 vrijdag 9 mei 2025
  • donderdag 5 juni 2025 vrijdag 6 juni 2025

Kosten

€ 3.645  inclusief koffie, thee en lunch; vrij van btw.

Tegemoetkoming in de kosten

De AAG is van mening dat financien geen belemmeringzou moeten zijn voor een aanmelding.
Mensen waar dat wel het geval is , kunnen met het bestuur contact opnemen om te kijken of er een oplossing is.

Locatie

Driebergen - Cultuur en Congrescentrum Antropia