Je kunt de basismodule volgen als een intensieve kennismaking met antroposofische menskunde.
Maar de basismodule is ook een eerste stap naar een verdere professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener.
Het certificaat Basismodule AAG is een voorwaarde voor deelname aan de cursus 'Antroposofische Geneeskunde voor artsen' van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), maar ook voor verdere scholing bij de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie (NVAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (Stibaf), de Nederlandse Vereniging van diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie( NVDA) en Plegan opleidingen voor verpleegkundigen en de Beroepsgemeenschap van Psychosociale hulpverleners werkend vanuit de antroposofie (BPHA).

Een fundament voor elke discipline

Deze basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op gezondheidszorg.

Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid en ziekte te verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te komen.

Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op heel de mens.

Wat kun je verwachten?

De basismodule biedt je een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. Je waarneming wordt verder geschoold en je mogelijkheden tot hulpverlening uitgebreid. Het interdisciplinaire karakter van de module verdiept je menskundig inzicht en versterkt de competenties tot samenwerking.

Een ander aspect is het ontwikkelen van geschoolde zelfreflectie.

Vragen als – hoe sta ik in mijn beroep; wat wil ik met mijn talenten; wat verwacht ik voor en van mijzelf? – komen interactief aan de orde. Er wordt ruimte gemaakt voor het vinden van eigen motieven en intenties.

Na de basismodule is je visie op gezondheid en ziekte  verbreed. Bij het bevorderen van gezondheid heb je nu handvatten om rekening te houden met ontwikkelingsaspecten van jezelf en je cliënten. Dat geeft je werk meer zingeving en diepgang.

Welke didactische vormen worden gehanteerd?

Didactische vormen die ingezet worden zijn: waarnemingsoefeningen, interactieve colleges menskunde, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, casuïstiekbesprekingen, zelfstudie, werkgroepen en intervisie. Deze verschillende werkvormen maken de cursus interessant en levendig. Je eigen ervaringen vormen de basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden. De colleges worden gegeven door bevlogen docenten met een ruime ervaring in de gezondheidszorg

Modulecoördinatie

Hannie Bakker (fysiotherapeut, biografisch coach), Guus van der Bie (arts) en Casper Post Uiterweer (huisarts)

Accreditatie

Accreditatie is verleend door de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor 210 punten. Accreditatie wordt aangevraagd bij het NVO/NIP en de V&VN.

Aanmelden

De link om je aan te melden vind je hier : aanmelden voor de ==> basismodule 2019-2020

Programma, studiegids en dagindeling

Jaarprogramma 2019/2020 en dagindeling

De studiegids kun je hier downloaden.

Lestijden 2019-2020

Lestijden: van 9.00 tot 17.30 uur

Data basismodule I

19 en 20 september 2019

10 en 11 oktober 2019

14 en 15 november 2019

12 en 13 december 2019

23 en 24 januari 2020

13 en 14 februari 2020

19 en 20 maart 2020

16 en 17 april 2020

14 en 15 mei 2020

18 en 19 juni 2020

Kosten

€ 3.200  inclusief koffie, thee en lunch; vrij van btw.

Locatie

Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...