Skip to main content

Organisatie

BESTUUR

Het bestuur van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg bestaat uit:

 • Jacob Bijkerk  (bestuurder) voorzitter
 • Jan Huisman penningmeester
 • Stefanie Beuzenberg, ( vaktherapeut beeldend)  secretaris
 • Lois Eijgenraam ,( pedagoog), algemeen bestuurslid 
 • Walrik Holtermans, ( directeur bestuurder) algemeen bestuurslid 
 • Twan Nijenhuis,( verpleegkundige en docent Plegan) , algemeen bestuurslid 
 • Miriam de Zwart, (antroposofisch huisarts), algemeen bestuurslid

Uitvoering

Voor de uitvoering dragen zorg:

 • Wieneke Groot, coördinator
 • Babeth Zwart, administratie en ondersteuning
 • Onderwijscommissie Interdisciplinaire basismodule. Guus van der Bie, arts M.D. en Hannie Bakker, fysiotherapeut/biografisch coach zijn de modulecoördinatoren 
 • Programmacommissie. In deze commissie hebben zitting mensen uit de verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Zij programmeren de verdiepende scholingsdagen.
 • En vele andere docenten

Meer informatie

Jaarverslag en organogram