Skip to main content

Missie

'Door samenwerken beter worden!

De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn.

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. Zij maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg.

De Academie biedt met de basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan. In de Academie werken de verschillende beroepsgroepen samen.

De Academie bundelt zo in haar werk de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld.

De Academie staat met een open blik in het veld van onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg en onderhoudt een netwerk om de inhoudelijke en didactische aansluiting van haar onderwijs op ontwikkelingen in het hoger onderwijs te waarborgen.

Context

De Academie maakt deel uit van het veld van antroposofische gezondheidszorg. Meer informatie : antroposofische gezondheidszorg

Naar onze oganisatie >