De Academie is te benaderen voor scholingsvragen van instellingen.

In intensieve samenwerking  met Scillz en de Academie voor Verbindingskunst ontwikkelt de Academie introductiecursussen, teambegeleiding, intervisietrajecten enz. Zie ook Partners

Huidige aanbod

Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg

Deze cursus van 3 korte dagen biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg.

 

Incompany scholing Omgang met psychiatrische problematiek

De Academie biedt  een drie daagse training voor medewerkers.

De training is ontwikkeld samen met Scillz. Meer informatie: Incompany training psychiatrische problematiek

Omgang met dementie

Deze training is ontwikkeld door  Marko van Gerven, Marjolein Baars en Rinke Visser . Zie: Vanuit Kringkracht  naar Krachtkring

De beeldvormende bespreking

De Academie biedt trainingen aan teams/instellingen die met deze methodiek willen werken. De ervaring leert dat in drie dagdelen voldoende expertise is ontwikkeld om een beeldvormende bespreking in de eigen instelling verder vorm te geven. De ontwikkelde brochure Aansluiten is hier te downloaden.  Brochure AANSLUITEN Over de intuïtieve cliëntbespreking; herziene versie 2017  

Samenwerking  met Scillz en de Academie voor Verbindingskunst

Op maat biedt de Academie scholingen aan. Zie voor meer info ook Partners Integraal Leren

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...