Skip to main content

Incompany

De Academie biedt ook scholing op maat aan en kan daarvoor benaderd worden door zorginstellingen en therapeutica.

In samenwerking  met Scillz  en Plegan ontwikkelt de Academie introductiecursussen, teambegeleiding, intervisietrajecten enz. Zie ook Partners

Aanbod

Het actuele nascholingsaanbod met een open inschrijving vindt u bij Scholing.
Incompany aanbod kan op maat aangeboden worden, enkele voorbeeldonderwerpen die we al aanboden leest u hier onder.

Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg

Deze cursus van 3 korte dagen biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers door alle lagen van de organisatie heen. Van begeleiders tot medewerkers administratie en leden Raad van toezicht. De cursus wil enthousiasme en nieuwsgierigheid wekken voor aandacht voor de hele mens.   

 

Incompany scholing Omgang met psychiatrische problematiek

De Academie biedt  een drie daagse training voor medewerkers

De training is ontwikkeld samen met Scillz. Meer informatie: Incompany training psychiatrische problematiek

Omgang met dementie

Deze training is ontwikkeld door  Marko van Gerven, Marjolein Baars en Rinke Visser . Zie: Vanuit Kringkracht naar Krachtkring

De beeldvormende bespreking

De Academie biedt trainingen aan teams/instellingen die met deze methodiek willen werken. De ervaring leert dat in drie dagdelen voldoende expertise is ontwikkeld om een beeldvormende bespreking in de eigen instelling verder vorm te geven. De ontwikkelde brochure Aansluiten is hier te downloaden.  Brochure AANSLUITEN Over de intuïtieve cliëntbespreking; herziene versie 2017  

Samenwerking  met Plegan en Scillz

Op maat biedt de Academie scholingen aan. Themadagen over bijvoorbeeld begeleiding van mensen met hechtingsstoornissen, autisme spectrumstoornissen en moeilijk verstaanbaar gedrag worden op  maat aangeboden.  Zie voor meer info ook Partners Integraal Leren en de website antropos.nu.