Nascholing

Nascholing
19
jan

Interdisciplinaire scholing voor professionals

Desintegratie  van denken, voelen en willen kun je veel waarnemen.

Dit hangt samen met het ‘losser in elkaar zitten‘ van de mens in deze tijd. Een aantal condities bevordert dit gedeeltelijk loskoppelen van de systemen (ook wel wezensdelen genoemd) in de mens.

Traumatische ervaringen die niet goed verwerkt worden bevorderen deze ontkoppeling en dan kan er pathologie ontstaan.

€140,00
Nascholing
02
feb

Ode aan vitaliteit, aandacht voor veerkracht, energie en motivatie

Een conferentie voor medewerkers in de gezondheidszorg, landbouw en het onderwijs.

Onze patiënten en cliënten, leerlingen en studenten lijden dikwijls onder verlies van vitaliteit. En wijzelf als hulpverlener, leerkracht, begeleider? Hoe is het met ons gesteld? Wat kunnen we doen om vitaliteit te bevorderen en veerkrachtig en gemotiveerd te blijven?

€98,00
Nascholing
15
mrt

Interdisciplinaire  scholing voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg en pedagogie waarbij je de  waarneming van fenomenen en symptomen van deze tijd leert gebruiken om je oordeelsvermogen over wat gezond is en wat niet gezond is te voeden.

€140,00
Nascholing
29
mrt

Samen werken met de scholingsvisie van de academie en samen oefenen van didactische werkvormen.

 

Docentendag voor de mensen die voor de academie en haar samenwerkingspartners doceren op de opleidingen en nascholingsdagen.

Nascholing
start
12
apr

Een verdiepende scholing, enige kennis van het antroposofisch mensbeeld is noodzakelijk.

Meer informatie volgt spoedig.

€140,00
Nascholing
start
17
mei

Interdisciplinaire scholing voor professionals. In instellingen en in therapeutica wordt door medewerkers antroposofische medicatie klaargezet en uitgereikt. Voor alle disciplines in de gezondheidszorg is het interessant om meer te weten te komen over deze medicatie. Op deze dag is er gelegenheid om je nader te verdiepen in de bereiding en werking van antroposofische medicatie. Er vindt een inleiding plaats over de werking van deze medicatie. Op deze dag gaat het niet alleen om informatie maar ook om ervaringen opdoen.

€40,00
Nascholing
start
24
mei

Van beperking naar ontwikkeling. Interdisciplinaire scholing over het werken met constitutiebeelden.

Het leven van mensen met een ontwikkelingsstoornis is een bijzondere opgave, voor de betrokkene zelf en voor het gezin.

Waar vroeger in de zorg vooral nadruk lag op de stoornis, is nu de vraag belangrijker welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn.

€140,00

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...