Skip to main content
In company
n.v.t.

Training begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek

Incompany training voor medewerkers van instellingen

Voor wie

In principe voor alle medewerkers (VGZ, GGZ), gedragskundigen, verpleegkundigen, zorgcoördinatoren en therapeuten van de verschillende afdelingen. In overleg kunnen onderdelen van de training door eigen medewerkers verzorgd worden.

Doelstelling

Een versterking van de positieve houding en uitbreiding van vaardigheden in de begeleiding van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag ten gevolge van psychiatrische problematiek. Dit gedrag kan bijvoorbeeld bestaan uit angst- en paniekreacties, agressief en destructief gedrag, terugtrek gedrag, obsessief gedrag. De medewerkers worden zich nog meer bewust van de noodzaak en de middelen om een helend leefklimaat te bevorderen.

n.v.t.
Eind- 30 November -1
€5.000,00
€5.000,00
  • De medewerker kan signalen van verhoogde kwetsbaarheid bij cliënten herkennen, ook bij mensen met een verstandelijke beperking en bij mensen met ASS
  • De empathie van de medewerker wordt versterkt evenals zijn eigen regie om situaties te begeleiden. Dit leidt in toenemende mate tot een gevoel van innerlijke zekerheid ‘ik kan dat’.
  • De medewerker kan psychotische symptomen herkennen en krijgt handvatten voor een begeleiding die deze symptomen kan verminderen. Dus oefenen van houding en bejegening om spanning te verminderen.
  • De medewerker kan signalen van stemmings- en angststoornissen herkennen bij verschillende niveaus van verstandelijke beperking en kan deze begeleiden. Dus oefenen van kalmerende en stress reducerende begeleiding.
  • De medewerker kan gehechtheidsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek met als basis trauma herkennen en krijgt handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

Inhoud

Dag 1: Algemene signalen van verhoogde kwetsbaarheid en psychotische symptomen.

Dag 2: Stemmings- en angststoornissen.

Dag 3: De gehechtheidsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek met als basis trauma.

De training wordt gegeven vanuit een integratieve visie op gezondheid en ziekte. Dus zowel reguliere als antroposofische gezichtspunten komen in deze scholing aan bod. Daarbij staat centraal de visie vanuit de sociaal therapie met o.a. het belang van gelijkwaardigheid in de omgang tussen medewerker en cliënt, het belang van een gezond helend leefklimaat, en het helpen vormgeven van een steunend netwerk ( gemeenschapsvorming).

Didactiek

Voor het behalen van de doelstelling worden verschillende  didactische vormen ingezet:

Waarneming oefenen, kennisoverdracht, empathie versterken door inlevingsoefeningen, praktisch direct aansluiten bij de ervaringen en handvatten bieden voor versterking eigen regie en verantwoordelijkheid.

Zoals aangegeven zal er zoveel mogelijk met eigen ingebrachte casuïstiek in kleine groepen ofwel plenair gewerkt worden. Er wordt geoefend met houdings- en begeleidingsaspecten. Opzet en didactiek van de training zijn zodanig  dat deelnemers actief aan de slag gaan zodat de opbrengst in kan vloeien in hun directe werkcontext.  

Docenten (in overleg):

  • Een psychiater en/of antroposofisch arts over de medicatie en antroposofische medicatie en therapieën.
  • Een orthopedagoog/GZ-psycholoog of docent Scillz  specifiek voor de begeleiding van de mogelijke gedragsproblemen die deze stoornissen met zich meebrengen.   
  • Een kunstzinnig therapeut beeldend en/of muziek die oefeningen kan geven om de werking van deze therapie te ervaren en de kennis te verdiepen.
  • Een verpleegkundige die de deelnemers o.a. laat ervaren hoe een uitwendige behandeling kan worden ingezet bij deze psychiatrische problematiek. Eventueel ook aanwijzingen hoe de medewerkers zelf een applicatie of wikkel of voetinwrijving kunnen geven.

Kosten

Bij de berekening van de kosten gaan wij ervan uit dat er verder overleg plaatsvindt tussen de Academie en de instelling ter voorbereiding om tot een definitief programma te komen. Verder zal enig overlap van docenten op de scholingsdagen zelf noodzakelijk zijn. De coördinator zal alle dagen aanwezig zijn.  

De Academie kan deze drie dagen scholing aanbieden voor de totaalprijs van € 5.000 inclusief reiskosten, voorbereiding en coördinatie. Er is geen BTW verschuldigd.

Evaluatie

Een korte schriftelijke of digitale evaluatie zal deel uitmaken van het programma. Op die wijze kan er bijgestuurd worden om doelstellingen te bereiken. De Academie voegt de resultaten samen - evt. aangevuld met waarnemingen en mogelijk advies – en bespreekt deze met de opdrachtgever.

Start n.v.t.
Prijs p.p. €5.000,00